Rządy PiS skatalizowały zmiany w sądownictwie, które nabrzmiewały od lat. Uruchomił długotrwały proces o nieznanym jeszcze skutku. Czekają nas lata, być może dekady przepychanek stronnictw sędziów i wspierających ich polityków o kształt sądów. Przepychanek, które ustaną, gdy zwalczające się frakcje będą podobnie bały się zwycięstwa tych drugich i gdy podobnie stracą nadzieję na rozstrzygające i […]

Słowa mogą dotykać. Mogą szkodzić. Nawet bardzo. Ale przemoc to zjawisko groźniejsze niż słowa. Wolisz kłócić się o prawdę? Czy wolisz się o nią bić pięściami, kijem lub innym narzędziem? Przeciwnicy wolności pod przemoc podciągają wypowiedzi, których nie lubią. Uważają, że uczynią świat lepszym, gdy nienawistne wypowiedzi zrównają w powszechnym odbiorze z przemocą. A uczynią […]

Darmowy lub półdarmowy abonament na parkowanie w śródmieściach miast to dotacja od nieposiadających samochodów do posiadających samochody mieszkańców śródmieści. Samochód jest samochodem, bez względu gdzie mieszka jego właściciel. Samochód mieszkańca śródmieścia tak samo zajmuje przestrzeń, emituje CO2 i inne zanieczyszczenia oraz tak samo korkuje ulice jak samochód „przyjezdnego”. Likwidacja przywileju darmowego parkowania dla zameldowanych w […]

Wśród prawników, nawet tych wspierających dobrą zmianę modny jest pogląd o braku reform sądów. Pogląd ten pomija cztery istotne ulepszenia, które znacznie przyczyniają się do naprawy naszych sądów: Po pierwsze rosnąca polityczność, Po drugie rosnąca przejrzystość, Po trzecie decentralizacja orzekania o konstytucyjności, Po czwarte losowy przydział spraw do sędziów.

Fascynujący wgląd w sytuację gospodarczo-społeczną Rosji daje porównanie rosyjskich prognoz demograficznych z 2018 i obecnych z 2021. Prognozy ogólnego poziom ludności do 2036 spadły od -1 milion do -3,8 milionów — w zależności czy to wariant wysoki, średni czy niski. Ale prognoza ludności w wieku roboczym wzrosła w trzy lata od +8,3 do +9,8 miliona!

Naprawa polskich sądów wymaga przejścia od administracyjno-politycznego nadzoru sędziów do obywatelskiego nadzoru sędziów. Przez dwie dekady wszystkie opcje polityczne próbowały naprawy sądów na drodze intensyfikowania nadzoru administracyjnego. Próby te były nieskuteczne. Dały więcej sprawozdawczości i procedur. Ale nie uczynił sadów bardziej sprawnymi i sprawiedliwymi.

Przyjaciele umawiają się na inwestycję. Inwestycja nie wychodzi jak planowano. Przyjaciele, którzy zainwestowali, żądają zwrotu pieniędzy od przyjaciela, który je pozyskał. Przyjaciel, który pozyskał pieniądze odmawia. Pozywają się do sądu. Potem dogadują. Proszą sąd o wyłączenie jawności dokumentów, bo dostęp do nich narusza ich prywatność. Sąd odpowiada: nie.

1 2 3 72 73