Raport Regulacyjny - Upublicznienie Bilansu Kosztów i Korzyści Prawa


1. Co to jest raport regulacyjny
Raport Regulacyjny to obowiązkowy doroczny przegląd kosztów i korzyści istniejącego prawa przeprowadzany przez administrację państwową. Celem raportu jest wskazanie, które przepisy należy zlikwidować lub zmienić. Praktycznym efektem raportu powinna być likwidacja lub nowelizacja regulacji, których koszty przewyższają korzyści.

Prezentacja o raporcie regulacyjnym - ilustracja do referatu wygłloszonego na Kongresie Obywatelskim w Warszawie 12 listopada 2005

"Raport Regulacyjny. Upublicznienie bilansu kosztów i korzyści prawa" - wszystko co chciałeś wiedzieć o raporcie regulacyjnym.2. Metodologia raportu regulacyjnego
W Polsce brakuje kompetentnych ludzi z doświadczeniem w zastosowaniu metodologii ekonomii do oceny prawa. Dlatego zamiast tworzyć nasze własne rozwiązania należy zaadoptować do warunków polskich brytyjską metodologię oceny proponowanych regulacji i użyć jej w naszym raporcie regulacyjnym.

Dlaczego preferuję metodologię brytyjską? Ponieważ jest jedyna europejska metodologia licznia kosztów regulacji, która liczy zarówno koszt spełnienia wymogów biurokratycznych (ang. compliance costs), oraz koszt zniekształcenia mechanizmu rynkowego przez regulacje. Poniżej załączam kilka raportów na jej temat:

Cabinet Office, "Better Policy Making A Guide To Regulatory Impact Assessment", Cabinet Office, Regulatory Impact Unit, January 2003

HM Treasury, "The Green Book. Appraisal and Evaluation in Central Government", London

HM Treasury, "When should a Regulatory Impact Assessment be Undertaken?", London

Office of Fair Trading, "Guidelines for competition assessment. A guide for policy makers completing Regulatory Impact Assessments", February 2002

Powrót do wirtualnej szuflady tekstów Pawła Dobrowolskiego