Przejrzyste Media


Celem zespołu Przejrzyste Media jest zwiększenie ilości dobrych misyjnych programów w polskich mediach poprzez sprawne zorganizowanie mediów państwowych, a zwłaszcza poprzez konkretne i wyczerpujące zdefiniowanie misji państwa w mediach, a następnie rozliczenie polityków i mediów państwowych z realizacji misji.

1. Zarys Programu
1. Zarys programu naprawy nadawców państwowych      1. Outline of program of modernization of state owned broadcasters.

2. Analiza możliwości naruszenia regulacyjnego status quo na rynku TV


2. "Informacje do Dyskusji" wysłane przez Przejrzyste Media
Nr 1: Media państwowe trzecim najbardziej dotowanym sektorem gospodarki.
Nr 2: Osiem pytań do grupy żyjącej z naprawiania TVP.
Nr 3: Rola państwa na rynku TViR oraz optymalny sposób realizowania tej roli.
Nr 5:Większość Polaków za prywatyzacją mediów państwowych.
Nr 6: Mniej niż połowa Polaków chce płacić abonament.
Nr 7: Media państwowe sugerując, że abonament w Polsce jest niski po raz kolejny dezinformują opinię publiczną!
Nr 8: Zlikwidować abonament przeznaczony 'na instytucję'. W jego miejsce stworzyć solidne i przejrzyste podstawy finansowania ważnych zadań oświatowych i kulturowych.
Nr 9: Sejm przyjął poprawkę, Senatu która znosi obowiązek szczegółowego rozliczania się mediów państwowych ze środków abonamentowych.
Nr 10: Zamiast walki o stołki, cztery kroki do naprawy mediów państwowych.
Nr 11: Abonament jest nielegalny! Co należy zrobić, by pomoc publiczna dla mediów państwowych była legalna?


3. Wnioski do Komisji Europejskiej

3.1. Wnioski do Komisji: W ostatnich dniach (kwiecień 2006) Paweł Dobrowolski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie dotacji państwowych dla TVP za sprzeczne z prawem UE, oraz pomógł podobny wniosek złożyć stowarzyszeniu "Przychodnia". Poniżej zamieszczamy kilka informacji na ten temat:

1. Co mówi prawo UE o dotacjach państwowych dla nadawców.

2. Jak Polska łamie prawo UE o dotacjach państwowych dla nadawców.

3. Dlaczego napisałem wniosek do Komisji Europejskiej.

4. KRRiT dyskutuje o wniosku - komunikat KRRIT z kwietnia 2006.

5. Opracowanie KRRiT potwierdza naszą analizę prawa UE.
W styczniu 2007 Departament Polityki Europejskiej i Współpracy z Zagranicą KRRiT przygotował analizę, która potwierdza opisany przez nas stan prawa UE. Co prawda opracowanie p/t „Problem stosowania pomocy publicznej w kontekście działalności nadawców publicznych” nie poszło krok dalej i nie wyciąga wniosku o sprzeczności prawa polskiego z prawem UE. Ale po dwóch latach olewania naszego wołania o sprzeczności polskiego prawa z prawem UE raport KRRiT to krok w dobrym kierunku.


3.2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (Niech KRRIT przyzna się co uradziła w sprawie naszych wniosków do Komisji Eurpejskiej): Jestem z natury ciekawski, więc KRRiT zaintrygowała mnie tym, że raczyła dyskutować o wniosku złożonym do Komisji Europejskiej. Postanowiłem dowiedzieć się co wymyślili radni Krajowej Rady.

3.2.1. Pierwszy wniosek do KRRiT
W naszym pięknym kraju, każdy obywatel ma prawo wiedzieć co robi władza. Prawo to potwierdza ustawa o dostępie do informacji publicznej. Korzystając z dobrodziejstwa tej ustawy złożyłem do KRRiT wniosek o udzielenie informacji dotyczącej treści obrad KRRIT na temat złożonego przez Stowarzyszenie Przychodnia wniosku do Komisji Europejskiej o uznanie ustawy o opłatach abonamentowych za sprzeczną z prawem. Wniosek wysłałem 20 lutego 2007 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Przewodnicząca KRRiT Ela Kruk otrzymała wniosek 23 lutego.

3.2.2. Odmowa KRRiT
Specjalnie się nie zdziwiłem, gdy w pismie z 8 marca KRRiT odpowiedziała odmownie na mój wniosek. Zdziwiłem się natomiast tym, że KRRiT zamiast ustosunkować się do mojego wniosku, czyli stwierdzić, że informacje których żądam (są/nie są) informacją publiczną i (przysługuje/nie przysługuje) mi prawo do tych informacji zaczęła krecić i odpowiedziała, że to o co proszę nie jest dokumentem urzędowym, a oni nie są ciałem kolegialnym pochodzącym z wyboru powszechnego. Trochę tak jak bym spytał Ciebie czytelniku jaki jest dziś dzień, a usłyszałbym w odpowiedzi, że jest godzina trzynasta.

3.2.3. Drugi wniosek do KRRiT
Na szczęście w państwie prawa jakim jest Polska obywatel może odwołać się od decyzji urzędnika. W tym przypadku od decyzji przewodniczącej KRRiT odowołałem się do przewodniczącej KRRiT (takie jest prawo) pismem wysłanym 22 marca, które Ela Kruk otrzymała 23 marca.

3.2.4. Brak odpowiedzi KRRiT na drugi wniosek
Czternasto dniowy termin na odpowiedz KRRiT minął 6 kwietnia. Do dziś dzień przewodnicząca KRRiT nie raczyła odpowiedzieć na moje odwołanie – a wiem, że je dostała bo wysłałem je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

3.2.5. Skarga na bezczynność
Hmm... i co wy byście zrobili w mojej sytuacji? Urząd olał obywatela, choć obywatel ma prawo do informacji wynikające z konstytucji (artykuł 8) i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ja zacząłem czytać Kodeks Postępowania Administracyjnego, a zwłaszcza te jego części doczyące sytuacji, gdy urząd olewa obywatela.

3.2.6. A jednak odpowiedzieli - trzy tygodnie po terminie
Już miałem KRRiT skarżyć za bezczynność, a tu wot siurpryz, w dniu 30 kwietnia pismem datowanym na 27 kwietnia (3 tygodnie po terminie) Ela Kruk odpowiedziała. Znowu odmownie. Tym razem pismo ( strona 1, strona 2 ) jest bardziej treściwe i lepiej obudowane argumentami prawnymi. Będę musiał trochę się nad nim zastanowić... jeżeli drogi czytelniku zechcesz mi przesłać swoje uwagi do tego pisma to proszę ślij maila na pawel[malpa]dobrowol.org.

3.2.7. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
W dniu 30 maja 2007 dzięki pomocy przyjaciół złożyłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) odmawiającą mi dostępu do protokołu z posiedzenia KRRiT na którym dyskutowano o wniosku do Komisji Europejskiej o uznanie ustawy abonamentowej za sprzeczną z prawem UE.

Więcej informacji o skardze znajdziesz w moim blogu we wpisie z 1 czerwca 2007 pod tytułem zostałem pieniaczem.3.3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (Niech UOKiK przyzna się co odpowiedział Komisji Europejskiej na jej zapytanie o sposób finansowanie mediów państwowych w Polsce):
Na początku 2007 roku Komisja Europejska zadała miłościwie nam panującym kilka pytań o sposób finansowanie mediów państwowych w Polsce. Niedawno UOKiK w imieniu władz polskich odpowiedział na te pytania. A mnie znowu ciekawi co nasze władze w naszym imieniu powiedziały Komisji Europejskiej... CDN.4. Inne
Briefing on why the current form of funding the public service remit in Poland contravenes EU legislation.
Briefing n/t niezgodności dotacji (abonamentu RTV) dla nadawców państwowych z prawem UE .


Powrót do wirtualnej szuflady tekstów Pawła Dobrowolskiego