Skuteczne i sprawne sądy


1. Analiza
1.1. Nakłady na sądownictwo w Polsce są wyższe, niż w większości krajów europejskich.

1.2. Polskie sądy zatrudniają dużą ilość sędziów i personelu pomocniczego

1.3. Płace polskich sędziów nie odbiegają od płac sędziów w Europie kontynentalnej

2. Propozycje
2.1. Jawność - skuteczny i bezpieczny mechanizm nadzoru sędziów przez obywateli.

2.2. Krajowa Rada Sądownictwa - Quis custodiet ipsos custdoes

3. Linki
New York State Unified Court System - Publications

US Sentencing Commission

Missouri Sentencing Advisory Commission
European Commission for the Efficiency of Justice

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Stowaryszenie Sędziów Polskich Iustitia

Krajowa Rada Sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Sędziowie.net - Lista dyskusyjna

4. List do sędzi Waś

Sędzina Waś (prezes sądu okręgowego w Warszawie) wydała zarządzenie nr 50/2006 polecające podległym jej sędziom niezwykły tryb wzywania VIP-ów na rozprawy. Zamiast standardowych wezwań dostawać mają specjalne, akceptowane przez prezesów sądów pisma.

Uważam, że Pani sędzina takim popisem służalczej mentalności rodem z PRL pozbawiła się prawa do ferowania wyroków w imieniu obywateli.

Uwazam również, że jesli chcemy żyć w normalnym kraju to musimy „prać po pysku” indywidua, które z pozycji władzy wynoszą jednych obywateli nad innych ze względu na zajmowane przez nich stanowisko.

Mam nadzieję, że podzielicie to zdanie i dacie sędzinie Waś odpór. Jesteśmy obywatelami, a nie poddanymi.

Projekt listu, wersja 0,4 [word]

Projekt listu, wersja 0,4 [pdf]


Powrót do wirtualnej szuflady tekstów Pawła Dobrowolskiego