Obniżenie wieku wyborczego do 16.
Pomysł nowatorski, pożyteczny i ze wszechmiar pożądany.


Poniżej przedstawiamy argumenty za obniżeniem wieku wyborczego.


1. Nauka odpowiedzialności i aktywności obywatelskiej

Powszechnie narzekamy na spadający udział obywateli w wyborach a jednocześnie zabraniamy głosować dużej grupie potencjalnych wyborców: młodych osób w wieku 16-17 lat. Młodzi obywatele nie mogą nauczyć się odpowiedzalności za sprawy publiczne bez udziału w decyzjach publicznych. Anachroniczne przepisy uznaniowo ograniczające prawo do głosowania do osób, które ukończyły 18 lat alienują młodzież od polityki i skazują na frustrację w wieku, w którym ma jeszcze sporo wolnego czasu i nie musi zazwyczaj koncentrować się na zdobyciu środków do utrzymania. Czy chcemy by młodzi mogli zaczać głosować gdy jeszcze spokojnie siedzą w domu, czy dajemy im iluzoryczną możliwość głosowania dopiero, gdy maja inne wyzwania na głowie, bo własnie ruszają w świat w poszukiwaniu pracy lub w celu rozpoczęcia studiów?


2. Utrudnienie życia na koszt przyszłych pokoleń

Dzisiejsza młodzież wpłaci do budżetu więcej niż z niego dostanie. Natomiast starsze pokolenia dostają więcej niż kiedykolwiek wpłaciły do budżetu. Budżet państwa jest prowadzony jak piramida finansowa, jego przewidywalne zobowiązania przewyższają jego przewidywalne przychody. Wczorajsi i dzisiejsi wyborcy poprawili sobie stopę życia kosztem dzisiejszej młodzieży, której przyjdzie spłacać ich rachunki. Tego numeru obecna młodzieć nie powtórzy kolejnym pokoleniom. Oficjalne zadłużenie oraz ukryte zobowiązania państwa (ZUS + służba zdrowia) rosną w takim tempie, że przyszłe rządy będą zwiększać podatki lub zmniejszać świadczenia. Takie życie na koszt młodzieży jest możliwe ponieważ nie ma ona świadomości nakładanych na nią obciążeń, oraz nie ma możliwości zgodnego z prawem wyrażenia swego sprzeciwu.


3. Równowaga praw i obowiązków

Idea demokracji zakłada repezentowanie w podejmowaniu decyzji wszystkich dotkniętych nimi obywateli. Żadna demokracja, która wyklucza część obywateli z uczestnictwa w demokratycznym procesie decyzyjnym nie może twierdzić że jest w pełnie reprezentatywna. Dziś 16 i 17 lat płacą podatki jak dorośli. W świetle prawa osoby, które ukończyły 15 lat są na tyle dojrzałe by uprawiać seks (wiedzieć z kim wydaje się być ważniejszą decyzją niż na którego polityka głosować), oraz są na tyle dojrzałe by być karane jak dorośli za niektóre typy przestępstw.


4. Mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie

Czasami słyszy się stwierdzenie, że 16 – 17 latki jeszcze nie dojrzały do podejmowania tak poważnych decyzji. Jak każde uogólnienie oparte o kryteria wieku jest ono nieprawdziwe. Tak jak wielu dorosłych obywateli nie ma wiedzy i kompetencji potrzebnych do świadomego podjęcia decyzji związanych z głosowaniem, tak wiele młodych osób ma tę wiedzę i kompetencje.
Jeżeli test wiedzy i doświadczenia miałby być poważnie traktowany to należałoby pozbawić prawa głosu sporej częsci dorosłych wyborców. A dla wyborców w wieku powyżej 65 lat wprowadzić badania na demencję starczą. Jeżeli prawo uznaje, że 16 letnia osoba jest wystarczająco kompetentna by wiedzieć z kim pójść do łóżka, to powinno uznać że 16 letnia osoba jest wystarczająco kompetentna by wybrać swego przedstawiciela do parlamentu.


5. 18 lat to najgorszy moment na umożliwienie głosowania

W tym wieku kończy się naukę i zaczyna sie studia lub idzie do pracy. Coraz częściej wiąże się to ze zmianą miejsca zamieszkania i osłabieniem więzi z społecznością w której się żyło i w której się nadal jest formalnie zameldowanym. Jeżeli chcemy ułatwić młodzieży stanie się pełnoprawnymi obywatelami powinniśmy dać jej prawo głosu w okresie kiedy


6. Przydatne linki


6.1.Organizacje i informacje
 • CIA Fact book – gdzie głosuje się w jakim wieku

 • Wikipedia – gdzie głosuje się w jakim wieku

 • Wielka Brytania: http://www.votesat16.org.uk

 • Kalifornia: http://www.voteat16.com/

 • Kanada: http://www.vote16.ca/en/index.htm

 • USA: National Youth Rights Association


 • 6.2. Publikacje
 • Raport z lipca 2009 dla parlamentu Wlk. Brytanii n/t dyskusji o obniżeniu wieku wuborczego do 16 lat

 • PO chce obniżyć wiek wyborczy do 16 lat, Gazeta Wyborcza, 18 luty 2010

 • Wpis u mnie na blogu o obniżeniu wieku wuborczego do 16 lat - z 15 marca 2010 • Powrót do wirtualnej szuflady tekstów Pawła Dobrowolskiego