Przejrzyste Media


Naszym celem jest zwiększenie ilości dobrych misyjnych programów w polskich mediach poprzez sprawne zorganizowanie mediów państwowych, a zwłaszcza poprzez konkretne i wyczerpujące zdefiniowanie misji państwa w mediach, a następnie rozliczenie polityków i mediów państwowych z realizacji misji.

1. Zarys Programu
1. Zarys programu naprawy nadawców państwowych      1. Outline of program of modernization of state owned broadcasters.

2. Analiza możliwości naruszenia regulacyjnego status quo na rynku TV

2. Informacje do Dyskusji
Nr 1: Media państwowe trzecim najbardziej dotowanym sektorem gospodarki.
Nr 2: Osiem pytań do grupy żyjącej z naprawiania TVP.
Nr 3: Rola państwa na rynku TViR oraz optymalny sposób realizowania tej roli.
Nr 5:Większość Polaków za prywatyzacją mediów państwowych.
Nr 6: Mniej niż połowa Polaków chce płacić abonament.
Nr 7: Media państwowe sugerując, że abonament w Polsce jest niski po raz kolejny dezinformują opinię publiczną!
Nr 8: Zlikwidować abonament przeznaczony 'na instytucję'. W jego miejsce stworzyć solidne i przejrzyste podstawy finansowania ważnych zadań oświatowych i kulturowych.
Nr 9: Sejm przyją³ poprawkę, Senatu która znosi obowiązek szczegółowego rozliczania się mediów państwowych ze środków abonamentowych.
Nr 10: Zamiast walki o stołki, cztery kroki do naprawy mediów państwowych.
Nr 11: Abonament jest nielegalny! Co należy zrobić, by pomoc publiczna dla mediów państwowych była legalna?

3. Inne
Briefing on why the current form of funding the public service remit in Poland contravenes EU legislation.
Briefing n/t niezgodności dotacji (abonamentu RTV) dla nadawców państwowych z prawem UE .


4. Wnioski do Komisji Europejskiej

W ostatnich dniach (kwiecień 2006) złożyłem do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie dotacji państwowych dla TVP za sprzeczne z prawem UE, oraz pomogłem podobny wniosek złożyć stowarzyszeniu "Przychodnia". Poniżej zamieszam kilka informacji na ten temat:

1. Co mówi prawo UE o dotacjach państwowych dla nadawców.

2. Jak Polska łamie prawo UE o dotacjach państwowych dla nadawców.

3. Dlaczego napisałem wniosek do Komisji Europejskiej.

4. KRRiT dyskutuje o wniosku - komunikat KRRIT z kwietnia 2006.

Jestem z natury ciekawski, więc zaintrygowała mnie informacja, że KRRiT raczyła dyskutować o wniosku złożonym do Komisji Europejskiej. Postanowiłem dowiedzieć się co wymyślili radni Krajowej Rady.W naszym pięknym kraju, każdy obywatel ma prawo wiedzieć co robi władza . Prawo to potwierdza ustawa o dostępie do informacji publicznej. Korzystając z dobrodziejstwa tej ustawy złożyłem do KRRiT wniosek o udzielenie informacji dotyczącej treści obrad KRRIT na temat złożonego przez Stowarzyszenie Przychodnia wniosku do Komisji Europejskiej o uznanie ustawy o opłatach abonamentowych za sprzeczną z prawem.Powrót do wirtualnej szuflady tekstów Pawła Dobrowolskiego